آهن اسفنجی

آهن اسفنجی از احیای مستقیم سنگ آهن ( Direct Reduced Iron ) به دست میاد. یعنی بدون نیاز به ذوب سنگ آهن ، اکسیژن آن حذف شده و آهن باقی می ماند.
خلوص آهن در آهن اسفنجی بین 84 تا 95 می باشد.

آهن اسفنجی پس از تولید مستقیما به واحد های تولید فولاد انتقال می باید و کوره های آنها را شارژ می کند.

آهن اسفنجی به همراه غراضه آهن ، ماده اولیه تولید شمش و اسلب در کوره های القایی بوده که آنها نیز تبدیل به سایر زیر شاخه های مجوعه فولاد می شوند.

 

 Instagram
Telegram